CRM modulen

Få full oversikt over kunderelasjonene dine!

Et CRM-system gir deg full oversikt over kunderelasjonene dine, og er et nyttig hjelpemiddel for oppfølging og kundeservice. Et CRM-system samler all kundeinformasjon ett sted, og gir de ansatte i virksomheten tilgang til informasjonen de trenger for en effektiv kundebehandling.

Et effektivt verktøy for kundehåndtering

SBS sin CRM-modul gir deg full oversikt over kunderelasjonene dine. All kundeinformasjon samlet på ett sted gjør det enkelt for alle i virksomheten, med kundekontakt, å ha oversikt over tidligere kommunikasjon opp mot kunden.

  • Alle kundedata er samlet i ett system
  • Fullt overblikk over alle kundeaktiviteter
  • Enkelt å utveksle informasjon mellom kundebehandlere
  • Kundedata går ikke tapt ved omstrukturering eller sykdom
  • Økt kundekjennskap
  • Innsikt i hvilke kunder og kundetyper som har det største profittpotensialet
  • Enkelt å analysere kundedata og generere rapporter
  • Spar tid på administrativt arbeid