HR løsning

SBS kommer med egen HR-løsning hvor en kan samle sjekklister, medarbeidersamtaler og kompetansematriser.

Komplett HR-løsning med sjekklister, medarbeidersamtaler og kompetansematriser

Mange aktiviteter som skal administreres når ansatte begynner og slutter? Dokumentasjon som skal knyttes til ansatte og samtaler som skal logges og lagres?

Bruk HR-modulen til å lage en livsløpssyklus for ansettelses/fratredelses aktiviteter, med innlagte medarbeider samtaler og logg.

Fordelene med SBS 365 er:

  • Reduserer manuelle prosesser
  • Sparer tid og penger
  • Beslutninger kan tas raskere, med mindre risiko for feil
  • Alle data er synlig for beslutningstakere i organisasjonen
  • Enklere å holde kontroll på budsjetter med bedre historikk
  • Oversikt over prosjekt, fra aksept til leveranse
  • Lettere å se hvilke deler av driften virksomheten tjener mest penger på