Kvalitet og avvikshåndtering

En egen modul for kvalitetssikring og avvikshåndtering lar deg rapportere direkte i systemet.

Registrer avvik og finn prosedyrer med mobilen

Feil og avvik i produksjonen kan få store økonomiske konsekvenser for bedriften, og det er derfor viktig at dette unngås. For å forbedre kvaliteten, må de som jobber i produksjonen kunne bedømme kvalitet. Kvalitet skal ikke bare være en jobb for eksperter, operatøren har ansvar for å sikre god kvalitet på produktet.

Gjennom SBS 365 sin kvalitet- og avviksapp er du sikre kvalitetssikringsrutiner for avviksbehandling som sikrer deg gode rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik slik at det blir samsvar mellom tillatelse og faktiske krav.

I tillegg sikrer det at du faktisk dokumenterer hva som faktisk er avdekket og korrigert. SBS 365 sitt avvikssystem bidrar til å forenkle din hverdag. Det er effektivt, enkelt og ikke minst sikkert. Det er enkelt å lage rapporter og statistikk, samt tilpasse ulike risikokategorier. Og ikke minst ivaretar SBS 365 et smidig brukergrensesnitt også her slik at det er enkelt for deg å bruke. Vi sikrer også at det skal være intuitivt for leder å behandle, analysere og iverksette riktige tiltak for at avviket ikke skal skje igjen.

SBS 365 kvalitet- og avviksappen sikrer også at du får et fullgodt grunnlag for å gjøre en risikovurdering av eget foretak. Det bidrar også til å gjøre feil og mangler synlige og avdekke kostnader. Slik får du mulighet til å avgrense og rette opp så tidlig som mulig, og dermed begrense belastningen.

Fordelene med SBS 365 er:

  • Reduserer manuelle prosesser
  • Sparer tid og penger
  • Beslutninger kan tas raskere, med mindre risiko for feil
  • Alle data er synlig for beslutningstakere i organisasjonen
  • Enklere å holde kontroll på budsjetter med bedre historikk
  • Oversikt over prosjekt, fra aksept til leveranse
  • Lettere å se hvilke deler av driften virksomheten tjener mest penger på