Utlånsmodul

SBS365 sin utlånsmodul lar ansatte registrere utlån og innlevering direkte i systemet. Utlånsmodulen kommer med egen mobilapp for enkel registrering i felt.

Ha full oversikt over bedriftens utstyr og ressursser

Trenger du kontroll på hvem som har/låner hvilket utstyr? Når arbeidsbilen skal på service, eller verktøy skal kalibreres? Med utlånsappen kan en reservere utstyr, registrere lån av utstyr, legge inn bruksanvisning eller annen dokumentasjon og planlegge for service/kalibrering av utstyret.

Fordelene med SBS 365 er:

  • Reduserer manuelle prosesser
  • Sparer tid og penger
  • Beslutninger kan tas raskere, med mindre risiko for feil
  • Alle data er synlig for beslutningstakere i organisasjonen
  • Enklere å holde kontroll på budsjetter med bedre historikk
  • Oversikt over prosjekt, fra aksept til leveranse
  • Lettere å se hvilke deler av driften virksomheten tjener mest penger på