SBS365 er et allsidig og kraftfullt verktøy for forretningsdrift. SBS365 forenkler hverdagen din som ansatt og bedriftsleder, ved å samle all informasjon du trenger til den daglige driften på ett og samme sted. SBS365 er utviklet for å spare tid og ressurser brukt til administrasjon, og integrerer er rekke funksjoner.

Prosjektstyring

SBS365 sin prosjektmodul lar deg organisere prosjektet, tilordne oppgaver, gi frister, milepæler og gi deg innsikt i prosjekters progresjon.

Kundehåndtering

SBS365 gir deg full oversikt over kunderelasjonene dine, og er et nyttig hjelpemiddel for oppfølging og kundeservice.

Avtalehåndtering

SBS365 har avtalemodul samler alle kontrakter og avtaler på ett sted og varsler ved utløp.

Utlånsmodul

SBS 365 sin utlånsmodul lar deg holde oversikt over bedriftens utstyr.

Sjekklister

Med sjekklister og prosedyrer lagret i skyen er de alltid tilgjengelig når du har behov for de.

Kvalitet og avvik

En egen modul for kvalitetssikring og avvikshåndtering lar deg rapportere direkte i systemet. Varsling og oppfølging gjennom arbeidsflyt.

Timeføring

SBS365 lar deg føre timer og knytte timeføring til prosjekt og oppgaver.

Møtereferat

I SBS365 kan du opprette møtereferat, dele og tildele og følge opp oppgaver direkte i systemet.

HR-modul

SBS365 har HR-løsning hvor de som har tilgang vil lagre ansatthistorikk, samle sjekklister, sette opp medarbeidersamtaler og utvikle kompetanseplaner.

SBS365 kommer med en forenklet mobliapp med timeføring, oppdatering av prosjektoppgaver, varesøk og plukk, utlån av utstyr og rapportering i felten. SBS365 gir full oversikt hvor enn du er. 

Digitalisering høres vel og bra ut, men hvordan kan det hjelpe deg med den daglige driften av ditt selskap?  

SBS365 er utviklet for å dekke viktige områder av den daglige forretningsdriften. Med SBS365 har du all informasjon knyttet opp til en kunde, fra tilbud til levert produkt, på et og samme sted. Alle registreringer, avviksmeldinger, framdrift, rapporter mm. De er oppdatert i nåtid og tilgjengelig til enhver tid – i felt og på kontoret samtidig. 

Før avviksmeldinger

Prosjektstyring

Møtereferat

Før timer i felt

Kontrakter og avtaler på ett sted

Battleboard med fremdrift

Redusert tid på administrasjon

Hold oversikt over eget utstyr

HR-modul

Full tilgang til alle sjekklister

Skybasert løsning

Deling av dokumenter

Full oversikt over alle prosjekter

Oversikt over tilbud

Integrasjoner

Ferdig integrert

PowerApps er en kraftfull og fleksibel løsning for utveksling av informasjon og data mellom forskjellige datakilder.

SBS365 kommer med ferdig integrasjon mot Xledger, Tripletex og Brønnøysundsregisterert, men kan også knyttes til andre regnskapsløsninger og plattformer. 

Microsoft PowerApps

Bygget på Microsoft løsning

SBS365 er bygget på Microsoft PowerApps. PowerApps er en løsning med apper, tjenester, koblinger og en dataplattform der apper tilpasset den enkeltes forretningsbehov kan bygges og utvikles.

Ved hjelp av PowerApps kan du raskt bygge egendefinerte forretningsapper som kobles til forretningsdata lagret enten i den underliggende dataplattformen (Common Data Service) eller i ulike nettbaserte og lokale datakilder (SharePoint, Excel, Office 365, Dynamics 365, SQL Server og så videre).