SBS 365

Shared Business System

Prosjektstyring
Kundehåndtering
Timeføring
Avtalehåndtering
Kvalitet og avvik
Sjekklister
Møtereferat
Utlånsmodul
HR-modul

Mer enn et ERP-system

SBS er et allsidig og kraftfullt verktøy for forretningsdrift. SBS forenkler hverdagen din som bedriftsleder, ved å samle all informasjon du trenger til den daglige driften på ett og samme sted. SBS er utviklet for å spare tid og ressurser brukt til administrasjon, og integrerer er rekke funksjoner.

Prosjektstyring

SBS 365 sin ERP-modul lar deg til ordne oppgaver, og deg innsikt i prosjekters progresjon.

Kundehåndtering

SBS 365 gir deg full oversikt over kunderelasjonene dine, og er et nyttig hjelpemiddel for oppfølging og kundeservice.

Avtalehåndtering

SBS 365 sin avtalemodul samler alle kontrakter og avtaler på ett sted.

Utlånsmodul

SBS 365 sin utlånsmodul lar deg holde oversikt over bedriftens utstyr.

Sjekklister

Med sjekklister og prosedyrer lagret i skyen er de alltid tilgjengelig når du har behov for de.

Kvalitet og avvik

En egen modul for kvalitetssikring og avvikshåndtering lar deg rapportere direkte i systemet.

Timeføring

SBS 365 lar deg føre timer og knytte timeføring til prosjekt fortløpende

Møtereferat

SBS 365b lar deg opprette møtereferat, dele og tildele oppgaver direkte i systemet.

HR-modul

SBS kommer med egen HR-løsning hvor en kan samle sjekklister, medarbeidersamtaler og kompetansematriser

Mobilapp – Før timer og registrer fremdrift i felt

SBS 365 kommer med en forenklet mobliapp som muliggjør timeføring, oppdatering av prosjektoppgaver, varesøk og plukk, utlån av utstyr og rapportering i felten. Med SBS 365 har du full oversikt hvor enn du måtte befinne deg.

Digitaliser virksomheten – En enklere hverdag

Digitalisering høres vel og bra ut, men hvordan kan det hjelpe deg med  den daglige driften av ditt selskap? SBS 365 er utviklet for å dekke alle områder av den daglige forretningsdriften. Med SBS 365 har du all informasjon knyttet opp til en kunde, fra tilbud til levert produkt, på ett og samme sted. Alle registreringer, avviksmeldinger, fremdriftsrapporter mm. er tilgjengelig til en hver tid, i felt som på kontor.

Møtereferat

Før avviksmeldinger

Prosjektstyring

Redusert tid på administrasjon

Før timer i felt

Kontrakter og avtaler på ett sted

Battleboard med fremdrift

Skybasert løsning

Hold oversikt over eget utstyr

HR-modul

Fulltilgang til alle sjekklister

Forenklet lønnskjøring

Deling av dokumenter

Full oversikt over alle prosjekter

Oversikt over tilbud

Integrasjoner

Fakturering og lønnskjøring gjennom Xledger og Tripletex

PowerApps er en kraftfull og fleksibel løsning for utveksling av informasjon og data mellom forskjellige datakilder. SBS 365 kommer med ferdig intergrasjon mot Xledger, Tripletex og brønnøysundregisterert, men kan også knyttes til andre regnskapsløsninger og platformer. Kontakt oss hvis du og din bedrift har behov for spesielle integrasjoner.   

Microsoft PowerApps

Bygget på Microsoft løsning

SBS 365 er bygget på Microsoft PowerApps. PowerApps er en løsning med apper, tjenester, koblinger og en dataplattform der apper tilpasset den enkeltes forretningsbehov kan bygges og utvikles. Ved hjelp av PowerApps kan du raskt bygge egendefinerte forretningsapper som kobles til forretningsdata lagret enten i den underliggende dataplattformen (Common Data Service) eller i ulike nettbaserte og lokale datakilder (SharePoint, Excel, Office 365, Dynamics 365, SQL Server og så videre).

Meny