Avtalehåndtering

SBS365 er en skybasert løsning som lar deg samle alle kontrakter og avtaler du har på ett sted.
Denne funksjonen gir deg full oversikt og kontroll over alle kontrakter og avtaler bedriften har med leverandører, kunder og samarbeidspartnere for deretter kunne enkelt dele disse innad i virksomheten. Systemet gir deg automatisk varsel når det er på tide med oppdatering eller å ta kontakt for fornyelser.

Fordeler:

  • Enkelt holde oversikt over kontrakter og avtaler
  • Søke opp kontrakter og avtaler
  • Gi innsyn i kontrakter og avtaler til alle som trenger det
  • Varsle ved oppsigelse av avtale, fornyelser og betalingsfrister
  • Holde oversikt over bedriftens eiendeler og utstyr
  • Generere rapporter over bedriftens verdier og eiendeler
  • Eksportere og importere data og rapporter til Excel og PowerPoint

Hold full oversikt over avtaler og kontrakter

SBS365 sin avtalemodul samler alle kontrakter og avtaler på ett sted. Modulen fungerer som en elektronisk avtaledatabase som alltid er tilgjengelig og søkbar. Modulen har en fleksibel struktur som lar deg bestemme hvem i virksomheten som skal ha innsyn i hvilke kontrakter og avtaler, noe som gjør at en ikke er avhengig av enkeltpersoner i organisasjonen for å få innsikt i hvilke avtaler og kontrakter som er inngått. SBS 365 gir deg full oversikt over alle forpliktelser bedriften har ovenfor kunder og leverandører, og sikrer at all informasjon som er nødvendig for å drive virksomheten effektivt er tilgjengelig til enhver tid for alle som har behov for den.

Med SBS365 sin avtalemodul kan du raskt hente inn alle fremtidige forpliktelser bedriften har. Du får varslinger ved oppsigelser, fornyelser av avtaler, og betalingsfrister. Med full oversikt over alle kontantstrømmer knyttet til avtaler med kunder og leverandører; forenkles budsjetteringsprosessen til bedriften.

Spesielle integrasjoner

Har din bedrift behov for integrasjoner mot andre register, databaser eller regnskapssystemer, kan vi skreddersy løsninger for deg.