Kvalitet og avvikshåndtering

Funksjon for  kvalitetssikring og avvikshåndtering lar deg rapportere direkte i systemet.

Fordeler:

  • Reduserer manuelle prosesser
  • Sparer tid og penger
  • Beslutninger kan tas raskere, med mindre risiko for feil
  • Alle data er synlig for beslutningstakere i organisasjonen
  • Enkelt å holde kontroll på budsjetter med bedre historikk
  • Oversikt over prosjekt, fra planlegging til leveranse
  • Lett å se hvilke deler av driften virksomheten tjener mest penger på

Registrer avvik og finn prosedyrer med mobilen

Feil og avvik i produksjonen kan få store økonomiske konsekvenser for bedriften, og det er derfor viktig at dette unngås. For å forbedre kvaliteten, må de som jobber i produksjonen kunne bedømme kvalitet. Kvalitet skal ikke bare være en jobb for eksperter, operatøren har ansvar for å sikre god kvalitet på produktet.

Gjennom SBS365 sin kvalitet- og avviksapp er du sikre kvalitetssikringsrutiner for avviksbehandling som sikrer deg gode rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik slik at det blir samsvar mellom tillatelse og faktiske krav.

I tillegg sikrer det at du faktisk dokumenterer hva som faktisk er avdekket og korrigert. SBS 365 sitt avvikssystem bidrar til å forenkle din hverdag. Det er effektivt, enkelt og ikke minst sikkert. Det er enkelt å lage rapporter og statistikk, samt tilpasse ulike risikokategorier. Og ikke minst ivaretar SBS 365 et smidig brukergrensesnitt også her slik at det er enkelt for deg å bruke. Vi sikrer også at det skal være intuitivt for leder å behandle, analysere og iverksette riktige tiltak for at avviket ikke skal skje igjen.

SBS365 kvalitet- og avviksappen sikrer også at du får et fullgodt grunnlag for å gjøre en risikovurdering av eget foretak. Det bidrar også til å gjøre feil og mangler synlige og avdekke kostnader. Slik får du mulighet til å avgrense og rette opp så tidlig som mulig, og dermed begrense belastningen.

Spesielle integrasjoner

Har din bedrift behov for integrasjoner mot andre register, databaser eller regnskapssystemer, kan vi skreddersy løsninger for deg.