Mobilapp

SBS 365 er et skybasert system som gir deg tilgang hvor enn du måtte befinne deg. Mobilappen gjør det enkelt for ansatte å registere fremdrift, føre timer, og kontrollere sjekklister når de er på oppdrag i felt.

Med SBS 365 er du alltid oppdatert

Når en er jobber i felt eller er på oppdrag hos en kunde er det avgjørende på kunne føre timer, rapportere om fremdrift, kontrollere sjekklister og føre avvik fortløpende. SBS 365 er en skyløsning som er bygget med fleksiblitet i tankene, og mobilappen gir ansatte enkel tilgang til nødvendige funksjoner når de befinner seg utenfor bedriftens lokaler.

SBS 365 mobilapp lar deg:

  • Føre timer
  • Føre avviksmeldinger
  • Søke opp og plukke varer
  • Rapportere fremdrift
  • Kontrollere sjekklister