Sjekklister og prosedyrer

Med sjekklister og prosedyrer lagret i skyen er de alltid tilgjengelig når det er behov for de, enten en befinner seg på kontoret, verkstedet eller er ute i felt.

Fordeler:

  • Reduserer manuelle prosesser
  • Sparer tid og penger
  • Beslutninger kan tas raskere, med mindre risiko for feil
  • Alle data er synlig for beslutningstakere i organisasjonen
  • Enkelt å holde kontroll på budsjetter med bedre historikk
  • Oversikt over prosjekt, fra planlegging til leveranse
  • Lett å se hvilke deler av driften virksomheten tjener mest penger på

Tilgjengelig når du trenger de.

Sjekklister tildeles mobilbruker, som kan fylle ut listen underveis i jobben, og sende den inn til kontoret når den er fullført. Sjekklisten knyttes til prosjekt og tildeles den som skal fylle den ut.

Når man oppretter oppgaver, kan man knytte prosedyrer eller prosesser til oppgaven, på denne måten kan man kvalitetssikre at alle jobber mot samme prosess/prosedyre.

Spesielle integrasjoner

Har din bedrift behov for integrasjoner mot andre register, databaser eller regnskapssystemer, kan vi skreddersy løsninger for deg.