Få full oversikt over kunderelasjonene dine!

Et CRM-system gir deg full oversikt over kunderelasjonene dine, og er et nyttig hjelpemiddel for oppfølging og kundeservice. CRM-systemet samler all kundeinformasjon ett sted, og gir de ansatte i virksomheten tilgang til informasjonen de trenger for en effektiv kundebehandling og salgsoppfølging.

Fordeler:

  • Alle kundedata og aktive prosesser er samlet på en plass
  • Fullt overblikk over alle kundeaktiviteter
  • Enkelt å utveksle informasjon mellom kundebehandlere
  • Kundedata går ikke tapt ved omstrukturering eller sykdom
  • Økt kundekunnskap
  • Innsikt i hvilke kunder og kundetyper som har det største inntektspotensialet
  • Enkelt å analysere kundedata og skape rapporter
  • Spar tid på administrativt arbeid

Et effektivt verktøy for kundehåndtering

SBS365 sin CRM-modul gir deg full oversikt over kunderelasjonene dine. Med all kundeinformasjon samlet på ett sted gjør det det enkelt for alle i virksomheten å ha kundekontakt og ha oversikt over tidligere kommunikasjon opp mot kunden.