Shared Business System

Med SBS365 Forretningssystem holder du oversikt over prosessene i virksomheten, vet hvilke ressurser som er tilgjengelig til enhver tid, hvor det trengs å sette inn ekstra ressurser og hvor en kan spare inn. Informasjonen deler du med kolleger for bedre innsikt og overlapping av aktiviteter.

Fordelene med SBS365 er:

  • Reduserer manuelle prosesser
  • Sparer tid og penger
  • Beslutninger kan tas raskere, med mindre risiko for feil
  • Alle data er synlig for beslutningstakere i organisasjonen
  • Enkelt å holde kontroll på budsjetter med bedre historikk
  • Oversikt over prosjekt, fra planlegging til leveranse
  • Lett å se hvilke deler av driften virksomheten tjener mest penger på

Kurs gir kunnskap

Det følger med standard kurs for å komme i gang. Vi tilbyr i tillegg kurs for bruker optimalisering ved en-til-en kurs.