Integrasjoner

For å forenkle oppgaver som lønnskjøring og fakturering, kommer SBS 365 ferdig integrert med Xledger skybaserte regskapsløsning.

Fordeler:

  • Direkte overføring av timer
  • Direkte overføring av faktura grunnlag
  • Hente bokførte verdier
  • Synkronisering kunde og leverandør register

Ferdig integrert

SBS 365 er ferdig integrert opp mot regnskapssystemene Xledger og Tripletex, samt Brønnøysundregisterene. Dette forenkler regnskapsoppgaver om lønnskjøring og fakturering ved at timer registert av ansatte i SBS automatisk overføres for lønnsavregning, og at timer ført på prosjekt overføres for fakturering.

Integrasjonen mot Brønnøysundregisterene lar deg enkelt søke opp bedrifter og legge bedriftsinformasjon fra registerert til i SBS 365.

Spesielle integrasjoner

Har din bedrift behov for integrasjoner mot andre register, databaser eller regnskapssystemer, kan vi skreddersy løsninger for deg.