Integrasjoner

For å forenkle oppgaver som lønnskjøring og fakturering, kommer SBS 365 ferdig integrert med Xledger skybaserte regskapsløsning.

Ferdig integrert med Xledger, Tripletex og Brønnøysundregisterene

SBS 365 er ferdig integrert opp mot regnskapssystemene Xledger og Tripletex, samt Brønnøysundregisterene. Dette forenkler regnskapsoppgaver om lønnskjøring og fakturering ved at timer registert av ansatte i SBS automatisk overføres til Xledger for lønnsavregning, og at timer ført på prosjekt overføres for fakturering.

Integrasjonen mot Brønnøysundregisterene lar deg enkelt søke opp bedrifter og legge bedriftsinformasjon fra registerert til i SBS 365.

Har du behov for spesielle integrasjoner?

Har din bedrift behov for spesielle integrasjoner opp mot andre regnskapssystemer, register eller databaser har vi mulighet til å integrere dette i SBS 365 for deg.

Ta kontakt for å høre hvordan vi kan hjelpe deg.