Funksjoner

SBS365 er et standard forretningsstøttesystem som inneholder funksjoner som gjør bedriftens kjerneoppgaver synlige og oversiktlige for bedriftens ansatte, ledere, eiere og styre.

Prosjektstyring
Kundehåndtering
Avtalehåndtering
Utlånsmodul
Timeføring
Kvalitet og avvik
Sjekklister
Møtereferat
HR-modul
Salgsmodul

Et moderne, kraftig og skybasert system for bedrifter som ønsker god forretningsstøtte

Vi har sammen med våre kunder utviklet et moderne, kraftig og skybasert forretningssystem, som gir deg full innsikt og kontroll over bedriftens kjerneprosesser. SBS365 er et godt standardsystem som gir deg oversikt over oppgaver og det som rører seg av viktige aktiviteter, fra tilbud til ferdigstillelse av prosjekt, innsikt i virksomhetens avtaler og kontrakter, salgsprosesser og leads og ikke minst kundedialogene.

SBS365 lar deg følge utviklingen av dine arbeidsprosjekt, og hvilke ressurser som blir brukt til hva. SBS365 lar deg også fordele ressurser og arbeidsoppgaver, se hvem som er ansvarlig for hvilke oppgaver og hvordan progresjonen er innenfor hver oppgave. SBS lar hvert enkelt medlem i prosjektgruppen loggføre sin progresjon i prosjektet, antall timer brukt på hva og antatt ferdigstillelse av oppgaver. 

SBS365 har en egen CRM modul som enkelt gir deg oversikt over dine kunder og kommunikasjon mellom din virksomhet og dine kunder. Finn kontaktpersoner, se hvilke tilbud som er gitt, produkter som er bestilt og hvilke som er levert. 

Innsikt og rapportering

Informative dashboard har blitt et viktig verktøy for ledere i en digital hverdag. Å kunne få en enhetlig oversikt over de viktigste parametere og på den måten ta pulsen på bedriften blir et viktig styringsverktøy når tempo er høyt og prosjektene mange. Med SBS365 som bedriftens hovedsystem benytter de ansatte smarttelefon, nettbrett eller PC i sin daglige jobb for på den måten bidra til datainnsamling gjennom sjekklister, prosjektprogresjon, avviksrapportering, tilbud, timeføring eller uttak av utstyr m.m. 

Lederappen i SBS365 løfter viktige styringsdata ut av systemet og presenterer i ryddige seksjoner i dashbordet slik at ansvarlig leder enkelt kan se status på oppgaver og milepæler, hvor det er problemer for så å raskt adressere utfordringen. Lederappen er også interaktiv slik at en kan åpne nye oversikter, battleboards og snarveier til sentral informasjon om prosjekter og aktiviteter i sanntid 

Fordelene med SBS365 er:

  • Reduserer manuelle prosesser
  • Sparer tid og penger
  • Beslutninger kan tas raskere, med mindre risiko for feil
  • Alle data er synlig for beslutningstakere i organisasjonen
  • Enkelt å holde kontroll på budsjetter med bedre historikk
  • Oversikt over prosjekt, fra planlegging til leveranse
  • Lett å se hvilke deler av driften virksomheten tjener mest penger på