Digitalisering for bedrifter

Digitalisering er prosessen med å flytte til en “digital virksomhet”, og bruk av digital teknologi for å endre en forretningsmodell, gi nye inntekter og verdiskapende muligheter. Digitalisering gir store muligheter for tidsbesparelser og effektivisering, men for å få full nytte av en digital satsing er det viktig å velge de riktige verktøyene for din bedrift.

Fordeler:

  • Reduserer manuelle prosesser
  • Sparer tid og penger
  • Beslutninger kan tas raskere, med mindre risiko for feil
  • Alle data er synlig for beslutningstakere i organisasjonen
  • Enkelt å holde kontroll på budsjetter med bedre historikk
  • Oversikt over prosjekt, fra planlegging til leveranse
  • Lett å se hvilke deler av driften virksomheten tjener mest penger på

Jobb effektivt i skyen

SBS365 er utviklet for å være et allsidig og effektivt verktøy for bedrifter som ønsker å digitalisere virksomheten sin. SBS365 dekker alle behov bedriften har innen prosjektstyring, kunderelasjoner, intern og ekstern kommunikasjon, HR, timeføring og og fakturering. SBS365 er bygget på Microsoft PowerApps og kan enkelt utvides med ny funksjonalitet etter behov.

Visste du at din bedrift kan få støtte til digitalisering?

Hvis du ønsker å digitalisere prosessene i din bedrift finnes det flere støtteordninger, både statlige og fylkeskommunale, du kan søke om for å få dekket deler av utgiftene. Vi kan hjelpe deg for å finne ut om din bedrift oppfyller kravene til aktuelle støtteordninger, og kan hjelpe deg med søknadsprosessen.

Ta kontakt med for å høre hvilke støtteordninger som kan være aktuelle for din bedrift.